Wederom zijn in de afgelopen periode de grondstofprijzen, waaronder de koperprijzen, gestegen. De electrotechnische branche ontkomt er daarom niet aan om gezamenlijk een nieuwe prijslijst te hanteren.

Met ingang van 10 mei 2021 is daarom de SZBL18+4% van kracht en komt de SZBL18 te vervallen.

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft, dan kunt u vanzelfsprekend telefonisch contact opnemen via 0341-438200 of via de mail verkoop@eszet.nl.