Wijziging bouwbesluit en NEN 8012

Met ingang van 1 juli 2020 zijn de minimale prestatie-eisen voor brand- en rookgedrag van kabels wettelijk vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. De CPR-brandveiligheidseisen van kabels zijn aangescherpt en daarover willen wij u graag informeren.

De wijziging houdt concreet in dat voor kabels met brandklasse Dca de rookclassificatie aangescherpt is van s3 naar s2. Zo voldoet ook Nederland aan de gestelde EU-regels om minimale eisen voor brandgedrag van bouwproducten vast te leggen in de wetgeving.

De brandveiligheid in gebouwen is iets wat iedereen die werkzaam is in de bouwketen aangaat. Daar dienen we als keten samen de verantwoordelijkheid voor te nemen. Dat begint met het maken van brandveilige keuzes als het gaat om materialen. De kwaliteit van kabels speelt sowieso een belangrijke rol in het voorkomen van brand maar de invloed van kabels tijdens het verspreiden van brand in gebouwen wordt vaak onderschat. Omdat kabels en leidingen ruimtes en verdiepingen in een gebouw met elkaar verbinden, spelen ze immers een wezenlijke rol in de beperking van verspreiding van brand.

De wijziging in het Bouwbesluit 2012 richt zich enkel op de minimale eisen ter voorkoming van slachtoffers en uitbreiding van brand naar andere percelen. Gevolgschade, zoals het behoud van een bouwwerk en het voorkomen van schade aan het milieu, monumenten of maatschappelijke voorzieningen, zijn geen doelstellingen van het Bouwbesluit 2012.

Juist ook bedrijfseconomische- en maatschappelijke gevolgschade zijn van belang voor uw opdrachtgever en voor de maatschappij. Daarin ondersteunt de NEN 8012, de Nederlandse norm voor brandclassificaties. De NEN 8012 helpt bij het maken van de juiste keuze voor de brandclassificatie ter beperking van gevolgschade en stelt daarom aanvullende eisen aan de zuurgraad van (giftige) rookgassen en brandende vallende deeltjes.

Het classificatieschema ziet er nu als volgt uit:

Als groothandel merken wij dat bij de fabrikanten langzamerhand de voorraad van de Dca S3 kabels terug loopt en vervangen is door de S2. Wij proberen hier zo goed mogelijk mee om te gaan om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Zolang er in diverse maten nog S3 verkrijgbaar is, zullen wij ook deze producten blijven aanleveren aan 2BA en blijven verkopen. Zodra een product met S3 classificatie niet meer voorradig is, dan blokkeren wij deze. Gevolg is wel dat u zult merken dat het aantal artikelnummers is toegenomen.