VDL Nedcar in Born, Nederlands trots in de automobiel industrie en fabrikant van de BMW X1 en de Mini, heeft enige tijd geleden het parkeerterrein voor de medewerkers drastisch vergroot.

Voor velen is dit parkeerterrein herkenbaar vanwege de Mini die bovenop een heuvel uitsteekt, en daarmee als het ware een “landmark” is voor Born!

Dit parkeerterrein ligt zeer dicht tegen de A2 aan en is recent vanuit een veiligheidsgedachte alsmede comfort voor de medewerkers voorzien van duurzame verlichting. Vanwege de ligging zeer dicht tegen de autosnelweg A2 heeft VDL Nedcar bewust een keuze gemaakt voor een lichttechnische oplossing die géén lichthinder voor de automobilisten op de aangrenzende snelweg veroorzaakt.

In nauw overleg tussen VDL Nedcar, ESZET Lighting en Rijkswaterstaat is op basis van de regelgeving van de NSVV Richtlijn Lichthinder een lichtplan uitgewerkt, die zowel de uitgangspunten van de verlichtingsnorm als de Richtlijn Lichthinder respecteert.

Gekozen is voor vlakstralende led armaturen van het fabricaat Holophane, type V-max.

VDL Mast Solutions was de partij die de installatie bij hun zusterorganisatie voor hun rekening mocht nemen.